Elektromiografia
powierzchniowa

Szkolenia

Szkolenie - EMG w w wysiłkowym nietrzymaniu moczu

Firma Technomex oraz Zen Machines Polska zapraszają na szkolenie dotyczące wykorzystania elektromiografii powierzchniowej w badaniach naukowych.

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 lipcaCiechocinku.

Serdecznie zapraszamy!W trakcie szkolenia odbędzie się część zarówno teoretyczna jak i praktyczna. Ze względu na praktyczny charakter szkolenia, liczba miejsc jest ograniczona!


Elektromiografia powierzchniowa w wysiłkowym nietrzymaniu moczu
Program szkolenia:
 1. Podstawy Teoretyczne
 2. Wykorzystanie sEMG w ocenie stanu pacjenta z wysiłkowym nietrzymaniem moczu
 3. Teoretyczne i praktyczne założenia stosowania sEMG (analiza sygnału, pomiar, przygotowanie pacjenta, ustalenie protokołu pomiarowego
 4. Przeprowadzanie w praktyce oceny z wykorzystaniem sEMG
 5. Interpretacja otrzymanych wyników
 6. Techniki i metody usprawniania z wykorzystaniem "biofeedbacku EMG" (ogólne założenia, reedukacja mięśniowa i koordynacja, tworzenie kompleksowych programów usprawniania)
 7. Skuteczność biofeedbacku EMG w leczeniu nietrzymania moczu - przegląd literatury
 8. Normalizacja sygnału sEMG
 9. Przykład testu sekwencyjnego dla mięśni dna miednicy
 10. Identyfikacja nieprawidłowych wzorców aktywności mięśniowej
 11. Planowanie działań korygujących ukierunkowanych na reedukację wzorców aktywności w oparciu o „biofeedback” EMG
 12. Ćwiczenia praktyczne
Informacje organizacyjne
  Język wykładowy - polski
  Wykładowca - Łukasz Oleksy
  Cena szkolenia - 1000 zł
  Organizator szkolenia - Zen Machines Polska
  W trakcie szkolenia odbędzie się część teoretyczna oraz praktyczna. Ilość uczestników ze względu na praktyczny charakter szkolenia jest ograniczona.
  Jesli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie dołączonej (poniżej) karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres: zen@zen-machines.com
  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 728 853 406 lub mailowy pod adresem zen@zen-machines.comSerdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na stronach:

Pobierz pliki

Karta zgłoszeniowa (57.00 kB)

Ulotka informacyjna (515.61 kB)