Elektromiografia
powierzchniowa

Oprogramowanie

MyoResearch XP Protokoły Kliniczne

MyoReserach XP Protokoły Kliniczne pozwala
na pomiar i wygenerować raport dla potrzeb
oceny klinicznej.
MyoResearch XP Protokoły Kliniczne to proste narzędzie dla klinicysty chcącego wykorzystać najczęstsze aplikacje do oceny i treningu z wykorzystaniem EMG i sygnału z czujników biomechanicznych. W konfiguracji oprogramowania MR XP Protokoły Kliniczne znajdują się gotowe wzory protokołów klinicznych do prostego i natychmiastowego wykorzystania w praktyce klinicznej. Opcja automatycznego generowania raportu po zakończonym badaniu ułatwia pracę z oprogramowaniem dla klinicystów, dając możliwość koncentracji na pracy z pacjentem i analizowaniu wyników dla potrzeb leczenia.

Opis funkcjonalny MyoResearch XP Protokoły Kliniczne:

 • współpraca z każdym systemem do EMG firmy Noraxon bez względu na ilość kanałów pomiarowych,
 • możliwość obróbki sygnału z innych systemów (Zebris, import danych z platform, itp.)wykorzystania w warunkach klinicznych,
 • proste tworzenie protokołów pomiarowych
 • automatyczne generowanie raportów z przeprowadzonej oceny/treningu,
 • obróbka sygnału (EMG, z czujników biomechanicznych)w czasie rzeczywistym,
 • synchronizacja obrazu video z rejestrowanym sygnałem EMG
 • eksport i import danych w najczęściej stosowanych formatach zapisu danych

Opis funkcjonalny MyoResearch XP Protokoły Kliniczne:


Gotowe protokoły kliniczne

MyoResearch XP Protokoły Kliniczne zawiera zestaw gotowych protokołów pomiarowych i treningowych, pozwalających na natychmiastowe rozpoczęcie badania, treningu z pacjentem. Algorytm generowania raportów po wykonaniu badania efektywnie pozwala planować czas poświęcony na analizę wyników. Praktycznie natychmiast po zakończonym badaniu można omówić z pacjentem uzyskane wyniki. Samo badanie nie nastręcza większych problemów osobie z niewielkim doświadczeniem w zakresie pomiaru EMG. W kilku prostych krokach przechodzi się przez kolejne etapy przed rozpoczęciem badania a następnie rejestruje się jego przebieg.

Przyjazny interfejs użytkownika

Główna strona obsługiwana przez użytkownika oparta jest o zasadę “zielonego światła”, każdy kolejny etap poprzedzony jest wciśnięciem ikony z zielonym kolorem. Zatrzymanie działania (protokołu, badania, przejścia do kolejnego etapu) umożliwia czerwony klawisz. Indywidualizacja ustawień protokołu dla potrzeb badającego dokonywana jest przez ikonę „Zmień”.

Przykładowe zastosowania kliniczne


Standardowa analiza sygnału EMG

 • ogólna analiza sygnału
 • uniwersalny protokół dla zapisu aktywności mięśniowej EMG
 • podstawowa rejestracja parametrów - wartości szczytowe, uśrednione
 • graficzna prezentacja (wykresy standardowe, histogramy)

Ocena symetrii

 • porównanie strony zajętej i niezajętej
 • pomiar wzorca aktywności podczas czynności funkcjonalnych z graficzną prezentacją danych

Ocena koordynacji

 • analiza koordynacji agonistów i antagonistów
 • ocena koordynacji neuromotorycznej

Ocena wzorców aktywności EMG

 • ocena powtarzalnych czynności ruchowych lub ćwiczeń
 • możliwość normalizacji sygnału (MVC)
 • analiza typowych wzorców innerwacji grup mięśniowych

Trening z biofeedbackiem

 • zastępcza informacja zwrotna dla potrzeb reedukacji motorycznej
 • biofeedback w formie: wizualnej, akustycznej podczas treningu z biofeedbackiem
 • możliwość normalizacji sygnału (MVC) podczas planowania treningu i ustalanie progu aktywności
 • prowadzenie precyzyjnego i obiektywnego treningu mięśniowego w dysfunkcjach układu ruchu
 • wykorzystanie biofeedbacku w reedukacji dysfunckji nietrzymania moczu
 • tworzenie własnych protokołów ćwiczeń (np. u pacjentów neurologicznych)
 • ustalanie parametrów ćwiczenia w oparciu o sygnał EMG/ustawienie kątowe/wartość siły z wykorzystaniem strony zdrowej jako wzorca
 • monitorowanie dokładności ćwiczenia w stosunku do ustalonego wzorca
 • uniwersalność tworzenia ćwiczeń do założonej koncepcji reedukacji neuromotorycznej.

 

Aby powiększyć, kliknij na zdjęcie

Pobierz pliki

Instrukcja Obsługi MR XP Protokoły Kliniczne (8.59 MB)

Specyfikacja MR XP Protokoły Kliniczne (556.93 kB)

« powrót