Elektromiografia
powierzchniowa

Systemy

Jak wybrać system do EMG?

Jaki system wybrać??

Planując wybór systemu do rejestracji aktywności mięśniowej EMG warto sobie zadać kilka pytań, które pomagają wybrać optymalny system z wielu dostępnych na rynku.

Poniżej pytania na które należy sobie odpowiedzieć aby wybrać właściwy dla swoich potrzeb system EMG:
 • Czy system spełnia wymagania i zalecenia SENIAM, ISEK? Standardy rejestracji i obróbki sygnału EMG określają zasady opisane przez projekt SENIAM strona SENIAM oraz Stowarzyszenie ElektroMiografii i Kinezjologii strona ISEK
 • Czy system spełnia wymagania funkcjonalne założonych badań?)
  Uniwersalne i nowoczesne systemy do EMG oferują parametry i rozwiązania pozwalające na pomiar zarówno w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Często pomiar dynamiczny wymaga elastyczności w ułożeniu elektrod na skórze która rozciąga się podczas ruchów o dużej amplitudzie. Rozwiązania które umożliwiają zmianę geometrii ułożenia elektrod oferują większe możliwości dla użytkownika.
 • Czy system EMG umożliwia badanie i zapis sygnału na większą odległość? Systemy bezprzewodowe Noraxona gwarantują najwyższą jakość i możliwości funkcjonalne. Pomiar czynności ruchowych możliwy jest w otwartym terenie do 100 metrów.
 • Ile kanałów do rejestracji EMG potrzebuję? W zależności od rozwiązań technologicznych i przeznaczenia, dostępne są systemy do indywidualnej pracy klinicznej które mają możliwość rejestracji z ograniczonej ilości kanałów (MT400, 1400L), oraz systemy które mogą być rozbudowywane nawet do 32 kanałów zbierających sygnał z przedwzmacniaczy EMG i czujników biomechanicznych (1400A, TM2400G2, DTS, Pocket EMG, FreeEMG).
 • W jaki sposób system do EMG ma przesyłać dane do komputera? Aktualne rozwiązania technologiczne proponują co najmniej 3 sposoby na komunikację systemów EMG z komputerami do rejestracji i analizy zebranych danych. Sygnał EMG z jednostki zbierającej może być przesłany do komputera za pomocą kabla (1400L, 1400A), bezprzewodowo via Bluetooth (MT400), bezprzewodowo via WiFi (Pocket EMG, FreeEMG) oraz telemetrycznie przez falę radiową (TM2400G2, DTS). Jest to ważne gdy planowana jest forma prowadzenia badań, które mogą mieć bardziej stacjonarny charakter (np. przy dynamometrze izokinetycznym, pomiary statyczne, przy fotelu stomatologicznym, w połączeniu z innymi czujnikami biomechanicznymi) lub charakter dynamiczny (chód, bieg, skoki, czynności funkcjonalne związane z przemieszczaniem się na większej przestrzeni). Do badań o charakterze stacjonarnym mogą wystarczyć systemy komunikujące się z komputerem za pomocą kabla (1400L,A) zaś do badań o charakterze najczęściej wykorzystuje się systemy komunikujące się bezprzewodowo (MT400, Pocket EMG, FreeEMG, TM2400G2, DTS).
 • W jaki sposób sygnał z przedwzmacniacza EMG ma być przesłany do jednostki głównej/komputera? Niezwykle istotne poza komunikacją pomiędzy jednostką główną a komputerem, jest to w jaki sposób w jaki odbywa się przesłanie sygnału z miejsca jego zebrania do samego systemu EMG. Aktualnie dostępne są 2 sposoby: z wykorzystaniem kabla i bezprzewodowo. Transmisja bezprzewodowa eliminuje uciążliwość mocowania kabli aby nie były potencjalnym źródłem zakłóceń mechanicznych podczas dynamicznych pomiarów.
 • Czy system zapewnia obróbkę sygnału w czasie rzeczywistym? Pewne elementy obróbki sygnału niezbędne dla prezentacji sygnału w czasie rzeczywistym są możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniem oprogramowania i rozwiązaniom technologicznym. Jest to szczególnie istotne dla zastosowań takich jak biofeedback, gdzie istotna jest dokładna i prosta informacja dla korzystającego z zastępczej informacji zwrotnej. System z oprogramowaniem zapewniający analizę sygnału w czasie rzeczywistym to niewątpliwa zaleta w praktyce klinicznej.
 • Czy system/oprogramowanie daje możliwość wykorzystania BIOFEEDBACK'U? Współczesna nauka jest zgodna - BIOFEEDBACK to skuteczne narzędzie w reedukacji ruchowej, przydatne nie tylko w praktyce klinicznej ale również w badaniach gdzie analizuje się zjawisk związane z nauczeniem motorycznym. Nowoczesny system do EMG musi zapewniać możliwości wykorzystania tego narzędzia ze względu na uniwersalność jego wykorzystania. Więcej o skuteczności i wykorzystaniu biofeedbacku w zakładce Zastosowania EMG
 • Czy system jest łatwy i prosty w obsłudze? Na łatwość obsługi systemu do EMG składa się co najmniej kilka elementów: prosty interfejs jednostki centralnej, integracja przedwzmacniaczy EMG i czujników biomechanicznych, obsługa oprogramowania (intuicyjność, dostępność podstawowych modułów jak: biofeedback, podgląd video,obróbka sygnału, import/eksport danych, dostępność w języku polskim). Pomocnym jest z pewnością łatwość dostępu do serwisu na terenie Polski, obecność systemów i kontakt z  innymi użytkownikami pozwalający na wymianę doświadczeń.

  Pobierz pliki