Elektromiografia
powierzchniowa

Aktualności

Szkolenie EMG w Badaniach Naukowych 28-30.01.2011r Gliwice


Zen Machines Polska we współpracy z PHU Technomex Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące wykorzystania elektromiografii powierzchniowej w badaniach naukowych. Szkolenie odbędzie się w dniach 28-30.01.2011r. w Gliwicach

Tytuł szkolenia – Elektromiografia powierzchniowa w badaniach naukowych

Tematyka szkolenia
1. Zaznajomienie uczestników z zasadami i metodyką pomiaru EMG powierzchniowego i jego zastosowaniem w badaniach naukowych
2. Przedstawienie teoretycznych i praktycznych zasad koncepcji normalizacji MVC
3. Omówienie alternatywnych metod normalizacji RVC, „ratio”
4. Analiza parametrów częstotliwościowych sygnału sEMG
5. Koncepcja timingu mięśniowego, wyznaczania „OnSetów”, kolejności włączania się mięśni
6. Wykorzystanie wskaźnika współpracy - „co-contraction index”
7. Zastosowanie sEMG w ergonomii
8. Analiza treningu opartego o biofeedback sEMG
9. Wyznaczanie zależności sEMG-Siła oraz opóźnienia elektromechanicznego


Język wykładowy – polski
Wykładowca – Łukasz Oleksy
Cena - 750 zł (brutto)
W trakcie szkolenia odbędzie się część teoretyczna oraz praktyczna.
Ilość uczestników ze względu na praktyczny charakter szkolenia jest ograniczona.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres: zen@zen-machines.com
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 728 853 406 lub mailowy pod adresem zen@zen-machines.com

Serdecznie zapraszamy!!!!

2011-01-10

Pobierz pliki

KARTA ZGŁOSZENIOWA (56.00 kB)

ULOTKA (404.89 kB)

« powrót