Elektromiografia
powierzchniowa

Aktualności

Zapraszamy Państwa na prezentację multimedialną i warsztaty praktyczne systemów Emg, Biodex i Bts


BIODEX

Ocena izokinetyczna służy do ewaluacji parametrów dynamicznych siły mięśniowej i parametrów pochodnych, pozwalając zweryfikować aktualny stan układu ruchu, skuteczność prowadzonej terapii, poziom przygotowania do wysiłku itp.

www.biodex.pl
EMG

Fizjoterapeuci codziennie przeprowadzają ocenę aktywności mięśniowej u pacjentów z dysfunkcjami układu nerwowo-mięśniowego. W tym celu wykonuje się pomiar aktywności mięśniowej (zapis potencjału rejestrowanego na powierzchni skóry nad mięśniem). Zapis taki pozwala ocenić rekrutację włókien mięśniowych, wielkość potencjału rejestrowanego, wzorzec aktywizacji włókien mięśniowych, koordynację aktywności agonistów i antagonistów.

www.semg.pl
ANALIZA RUCHU BTS

System do trójpłaszczyznowej analizy ruchu BTS SMART wykorzystując technologię biernych markerów, kamer rejestrujących promieniowanie IR, w połączeniu z platformami dynamograficznymi, modułem do EMG i kamerami do rejestracji obrazu video pozwala na kompleksową ocenę parametrów kinetycznych, kinematycznych i sygnału EMG podczas każdego dowolnego ruchu.

www.analiza-ruchu.plNajbliższa prezentacja połączona z  warsztatami:
10.XI.2010 godz 13:00
Politechnika Łódzka ul. Stefanowskiego 18/22
Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki W2
sala konferencyjna rady wydziału (parter)


Kontakt: Adam Kiełtyka 694484404
Gabriel Drozd 694484404

Kolejne miejsca prezentacji w trakcie ustalania
- zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych

2010-11-03

Aby powiększyć, kliknij na zdjęcie

« powrót