Elektromiografia
powierzchniowa

Aktualności

Możliwości określenia optymalnego obciążenia pracą z wykorzystaniem sEMG


CEL PRACY
Celem pracy było określenie możliwości i potrzeby stosowania elektromiografii powierzchniowej jako obiektywnego narzędzia, umożliwiającego pomiar oraz nadzór nad zmęczeniem mięśni w trakcie wykonywanej pracy w celu doboru optymalnych warunków pracy – tj. obciążenia struktur narządu ruchu.

MATERIAŁ I METODYKA
Przeprowadzono analizę przypadku zdrowej osoby płci męskiej (Ł.O lat 26), bez rozpoznanych dysfunkcji.
Wykonano:
• pomiar MVC dla prostownika grzbietu oraz test funkcjonalny odcinka lędźwiowego.
• 20 minutowy pomiar aktywności prostownika grzbietu dla lewej i prawej strony na stanowisku symulującym stanowisko pracy elektronika.
Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi projektu SENIAM. Do rejestracji powierzchniowego sygnału aktywności bioelektrycznej badanych mięśni wykorzystano PocketEMG firmy BTS, natomiast do analizy danych oprogramowanie MyoResearch firmy Noraxon.

WYNIKI
Załączone raporty:
• zapis MVC
• zapis testu funkcjonalnego dla odcinka lędźwiowego
• zapis z prostownika grzbietu na stanowisku pracy


EMG kinezjologiczne to przydatne narzędzie diagnostyczne, dające ogromne możliwości użytkowania w ergonomii. Oprócz zastosowania omówionego na podstawie analizy przypadku będącej przedmiotem badań własnych, za pomocą EMG można badać zaangażowanie mięśni w odniesieniu do konkretnych czynności, stopień zaangażowania danych mięśni w porównywanych czynnościach jak i narastanie zmęczenia.
Największą zaletą jest jednak możliwość łączenia pomiaru sEMG w kompleksowej analizie ruchu, jako składowej informującej o zaangażowaniu mięśni w zdarzeniach opisywanych także parametrami kinematycznymi, kinetycznymi i siłami reakcji podłoża.
________________________________________
LITERATURA

[1] Basmajian J.V., De Luca C.J.: Muscles Alive. Their Function Revealed by Electromyography. Williams Wilkins, Baltimore 1985.
[2] www.seniam.org.
[3] Donaldson CCS: The effects of correcting muscle asymmetry upon chronic low back pain. Calgary, Alberta: University of Calgary; 1989. Dissertation
[4] Sihvonen et al.: Discriminative ability of SEMG amplitude studies for Chronic Low Back Pain patients vs. healthy controls may be best for patients with segmental instability, radicular pain. Spine. 22:289-295; 1997
[5] Selected Topis In Surface Electromyography for Use In the Occupational Setting: Expert Perspectives U.S. Department of Health and Human Services, 1992.
[6] Kasman G, Cram J, Wolf S.: Clinical Applications in Surface Electromyography. Aspen Publishing 1998
[7] Konrad P.: ABC of EMG – A Practical Introduction to Kinesiological Electromyography Noraxon INC. USA. Version 1.0 April 2005.
[8] Cram J.R.; Kasman G., Introduction to Surface Electromyography. Aspen 1998.
[9] McGill SM, Hughson RL, Parks K. Lumbar erector spinae oxygenation
during prolonged contractions: implications for prolonged work. Ergonomics.

2010-10-04

Zobacz także

« powrót