Elektromiografia
powierzchniowa

Aktualności

Abstrakt badań sportowców dotyczący stabilizacji i timingu mięśniowego z wykorzystaniem EMG

Abstract
Timing of neuromuscular activation of the quadriceps and hamstrings prior to landing in high school male athletes, female athletes, and female non-athletes Original Research Article
Journal of Electromyography and Kinesiology, Volume 18, Issue 4, August 2008, Pages 591-597
Jennifer M. Medina, Tamara C. Valovich McLeod, Suzanne K. Howell, Jackie J. Kingma

There is a discrepancy between males and females in regards to lower extremity injury rates, particularly at the knee [Agel, J., Arendt, E.A., Bershadsky, B., 2005. Anterior cruciate ligament injury in National Collegiate Athletic Association basketball and soccer: a 13-year review. American Journal of Sports Medicine 33, (4) 524–530]. Gender differences in neuromuscular recruitment characteristics of the muscles that stabilize the knee are often implicated as a factor in this discrepancy. There is considerable research in the area of gender differences in regards to neuromuscular characteristics of the lower extremity in response to perturbation; however, most studies have been performed on the adult population only. Additionally, there is no consensus as to the gender differences that have been demonstrated. The purpose of this study was to compare muscular preactivation of selected lower extremity muscles (vastus medialis, rectus femoris, and medial/lateral hamstrings) in adolescent female basketball athletes, male basketball athletes, and female non-athletes in response to a drop landing. Subjects in the female non-athlete group recruited rectus femoris significantly slower than both the female athlete and male athlete groups (619.9 = 588.5 > 200.1 ms prior to ground contact). The female non-athlete group also demonstrated a significantly slower vastus medialis compared to the female athlete group (127.1 vs 408.1 ms), but not significantly slower than the male athlete group (127.1 vs 275.7 ms). There were no differences between female athletes and male athletes for time to initial contraction of any muscle groups. No differences were found among the groups for medial or lateral hamstring activation. This study demonstrates that physical conditioning due to basketball participation appears to affect neuromuscular recruitment in adolescents and reveals a necessity to find alternate methods of training the hamstrings for improved neuromuscular capabilities to prevent injury.

TŁUMACZENIE
Istnieje pewna rozbieżność pomiędzy mężczyznami i kobietami w odniesieniu do obniżenia wskaźników urazowości kończyn, szczególnie w przypadku urazów stawu kolanowego [Agel, J., Arendt, EA, BERSHADSKY, B., 2005. Urazy więzadła krzyżowego przedniego w koszykówce i piłce nożnej w rozgrywkach NCAA: 13-letni przegląd. American Journal of Sports Medicine 33, (4) 524-530]. Różnice płci dotyczą rekrutacji nerwowo-mięśniowej grup mięśniowych stabilizujących staw kolanowy, fakt różnic między płciowych często wskazywany jest jako główna przyczyna w różnicy urazowości. Istnieją badania w dziedzinie różnic płci, w odniesieniu do właściwości przewodnictwa nerwowo-mięśniowego kończyn dolnych w reakcji na destabilizację, jednak większość z nich przeprowadzono na populacji dorosłych. Ponadto, nie ma zgody co do różnic płci, które zostały wykazane. Celem niniejszej pracy było porównanie aktywacji wybranych mięśni kończyny dolnej (obszernego przyśrodkowego, prostego uda, przyśrodkowej i bocznej części grupy mm.kulszowo-goleniowych) u młodych zawodniczek koszykówki, zawodników koszykówki i dziewcząt nietrenujących w odpowiedzi na zeskok na podłoże z określonej wysokości. U kobiet w grupie niećwiczących rekrutacja prostego uda przebiegała znacznie wolniej w stosunku zarówno do zawodników grupy kobiet i mężczyzn, sportowców (619,9 = 588,5> 200,1 ms przed kontaktem z ziemią). W grupie kobiet nietrenujących badania wykazały również znaczne spowolnienie w porównaniu do mm obszernego przyśrodkowego, niż w  grupie kobiet trenujących (127,1 vs 408,1 ms), ale nie jest znacznie wolniejszy niż u mężczyzn z grupy trenujących (127,1 vs 275,7 ms). Nie stwierdzono różnic między trenującymi kobietami i mężczyznami, dla czasu początkowego skurczu badanych grup mięśniowych. Nie stwierdzono różnic między aktywacją części przyśrodkowej i bocznej grupy mm.kulszowo-goleniowych. Badanie to pokazuje, że fizyczne uwarunkowania wynikające z uczestnictwa w aktywnym treningu koszykówki, wpływają na szybkość rekrutacji zaangażowanych mięsni i ukazuje konieczność znalezienia alternatywnych metod trenowania mm. kulszowo-goleniowych dla poprawy rekrutacji nerwowo-mięśniowej w celu zminimalizowania urazowości.

2010-09-13

Zobacz także

« powrót