Elektromiografia
powierzchniowa

Aktualności

Kurs podstawowy z analizy ruchu 18-19.09.2010r.
"Wprowadzenie do analizy ruchu"

PHU Technomex Sp. z o.o. we współpracy z Zen Machines Polska ma przyjemność zaprosić Państwa na cykl szkoleń poświęconych zagadnieniom biomechaniki i kompleksowej analizie ruchu. Celem szkolenia jest zapoznane uczestników z podstawowymi i szczegółowymi założeniami aspektów: kinematycznych, kinetycznych i aktywności mięśniowej (EMG), wykorzystywanych w kompleksowej analizie ruchu w medycynie, fizjoterapii, biomechanice czy sporcie. Szkolenia mają formułą mieszaną tj. teoria (prezentacja multimedialna) połączona z praktyką z praktycznym przeprowadzeniem badań i analizą uzyskanych wyników.

Poniżej szczegóły najbliższego zaplanowanego spotkanie które odbędzie się w Gliwicach w dn.18-19.09.2010r.

Kurs podstawowy z analizy ruchuTytuł szkolenia – Wprowadzenie do analizy ruchu

Cel Szkolenia

1. Zaznajomienie uczestników z podstawami zasadami opisu ruchu
2. Przedstawienie teoretycznych i praktycznych podstaw pomiaru z wykorzystaniem systemu do analizy ruchu
3. Praktyczne ćwiczenia związane z opisywaniem ruchu oraz jego rejestrowaniem
4. Omówienie zasad interpretacji wyników oraz omówienie błędów i artefaktów w systemach do analizy ruchu
5. Przedstawienie zasad prezentacji wyników
6. Omówienie nowoczesnych protokołów do analizy ruchu, w tym analizy chodu

Szkolenie adresowane jest do:

1. Lekarzy rehabilitacji
2. Ortopedów
3. Neurologów
4. Fizjoterapeutów
5. Inżynierów i bioinżynierów
6. Pracowników naukowych z dziedzin które zajmują się szeroko rozumianą analizą ruchu

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia1. Podstawy zawiązane z opisem ruchu
2. Praktyczne zasady pomiarów z wykorzystaniem systemów do analizy ruchu
3. Znaczenie systemów do analizy ruchu w procesie usprawniania – zastosowania do celów klinicznych
4. Przedstawianie oraz interpretacja wyników uzyskanych za pomocą systemów do analizy ruchu z uwzględnieniem potencjalnych błędów i artefaktów
5. Omówienie standardowych protokołów do analizy chodu (Helen Hayes, Davis)
6. Przedstawienie nowoczesnych protokołów do analizy chodu (CAST, LAMB) z omówieniem wprowadzonych zmian w stosunku do standardowych protokołów.
7. Prezentacja nowoczesnego protokołu do wielosegmentowej analizy ruchu stopy w trakcie chodu (Oxford Foot Model)

Informacje organizacyjne
Ilość grup szkoleniowych – 2
Ilość uczestników/grupa szkoleniowa: maksymalnie do 25 osób.
Ilość godzin szkoleniowych – 40 (1 moduł 2 dniowy - 16 godzin , 1 moduł 3 dniowy – 24 godziny)

Termin szkolenia
Moduł I  Moduł II
Grupa 1
06.03.2010-07.03.2010
Warszawa
Będzie podany wkrótce
Grupa 2
18.19.09.2010 Gliwice

Będzie podany wkrótce

Organizator szkolenia – PHU Technomex Sp. z o.o.
Termin szkolenia: 18.19.09.2010
Miejsce szkolenia: Gliwice (szczegółowe miejsce zostanie podane wkrótce)
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 500,00zł.
Koszt szkolenia obejmuję: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, poczęstunek w trakcie przerw kawowych.
Koszt uczestnictwa nie obejmuje: noclegu, posiłków w trakcie szkolenia.
Język wykładowy – polski
Wykładowca – Łukasz Oleksy
Aby zgłosić swoje uczestnictwo należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres pocztowy:
PHU Technomex Sp. z  o.o., ul. Knurowska 45A, 44-100 Gliwice
Faxem: (0-32) 40 10 350
Emailem: biuro@technomex.pl

Szczegółowy plan szkolenia

Moduł I

Dzień 1 • wprowadzenie do analizy ruchu
• opis ruchu człowieka
• pomiar ruchu człowieka z wykorzystaniem systemów do analizy ruchu
• błędy i artefakty w systemach do analizy ruchu
Dzień 2
• kinematyka ruchu człowieka
• dynamika ruchu człowieka
• pomiar siły z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pomiarowego

Moduł II

Dzień 1 • omówienie protokołów – Helen Hayes oraz Davis
• praktyczne pomiary z wykorzystaniem protokołów Helen Hayes oraz Davis
Dzień 2 • przedstawienie nowoczesnych protokołów CAST oraz LAMB do analizy chodu
• praktyczne pomiary z wykorzystaniem protokołów CAST oraz LAMB
Dzień 3 • przedstawienie nowoczesnego protokołu do wielosegmentowej analizy kinematycznej stopy - Oxfordzkiego modelu stopy
• praktyczne pomiary z wykorzystaniem Oxfordzkiego modelu stopy
• prezentacja alternatywnych protokołów do wielosegmentowej analizy stopy

Szczegółowy zakres tematyczny

Moduł I

1. Wprowadzenie
2. Opis ruchu – układy odniesienia
a. Rekonstrukcja wirtualna
b. Lokalizacja w przestrzeni
c. Opis ruchu
d. Ruch pomiędzy układami odniesienia
e. Globalne układy odniesienia
f. Lokalne układy odniesienia
g. Anatomiczne układy odniesienia
3. Pomiar ruchu – stereofotogrametria
a. Badanie ruchu
b. Systemy do analizy ruchu
c. Rozpoznawanie markerów
d. Kalibracja
e. Rekonstrukcja (parametry wewnętrzne, parametry zewnętrzne)
4. Błędy i artefakty w systemach stereofotogrametrycznych
a. Dokładność
b. Błędy sprzętowe
c. Błędy systematyczne
d. Błędy losowe
e. Artefakty
f. Określanie środka stawu (metoda predykcyjna VS metoda funkcjonalna)
g. Propagacja błędów
h. Artefakty tkanek miękkich
5. Kinematyka
a. Reprezentacja segmentów
b. Ruch względny brył sztywnych
c. Konwencje opisu
d. Kąty Eulera
e. Kąty Bryanta
f. Wpływ błędów pomiarowych
6. Dynamika (kinetyka)
a. Dynamika prosta
b. Dynamika odwrotna
c. Dynamika brył sztywnych
d. Wrażliwość na błędy
7. Pomiar sił
a. Platformy do pomiaru reakcji sił podłoża
b. Platformy do pomiaru rozkładu obciążenia
c. Dynamometry
d. Akcelerometry

Moduł II

8. Protokoły do analizy ruchu
a. Helen Hayes
b. Davis
c. CAST
d. LAMB
e. Oxfordzki model stopy

2010-07-09

Pobierz pliki

KARTA ZGŁOSZENIOWA (351.15 kB)

« powrót