Elektromiografia
powierzchniowa

Oprogramowanie

MyoResearch XP Master Edition

MyoResearch XP Master Edition
Nowoczesne, kompletne oprogramowanie do rejestracji i analizy sygnału EMG i czujników biomechanicznych MyoResearch XP Master Edition

MyoResearch XP Master Edition to najbardziej zaawansowane i nowoczesne oprogramowanie dostępne na rynku. MyoResearch XP Master Edition zawiera wszystkie niezbędne narzędzia do analizy złożonych pomiarów dla potrzeb badawczych jak również badań prowadzonych w warunkach klinicznych (baza gotowych ustawień protokołów pomiarowych i matryc do analizy i tworzenia raportów). Możliwe jest podglądanie w czasie rzeczywistym sygnału rejestrowanego. Oprogramowanie MyoResearch XP pozwala na analizę danych w różnych formatach co otwiera możliwości importu danych z innych narzędzi biomechanicznych i różnych producentów (Zebris, Biodex, BTS, BTE, Biometrics, Vicon).

Główne funkcje

  • monitorowanie sygnału z kanałów 32 EMG /analogowo-cyfrowych wejść
  • obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału, biofeedback podczas treningu
  • zsynchronizowana rejstracja obrazu video
  • kompleksowa analiza sygnału
  • tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych
  • baza gotowych protokołów terapeutycznych i pomiarowych
  • przyjazna i intuicyjna obsługa oprogramowania MyoResearch

Rejestracja i zarządzanie danymi

Wraz z zapisem nieprzetworzonego sygnału I przedstawieniem go w czasie rzeczywistym, oczyszczanie, wygładzanie, I normalizacja sygnału do maksymalnego napięcia izometrycznego (MVC) jest stosowana. Analiza w czasie rzeczywistym spektrum częstotliwości (FFT spectrum), animacja biofeedback’u, w tym dźwiękowego uzupełniają listę dostępnych opcji dla użytkownika. Kreator protokołów klinicznych pozwala na stworzenie sekwencji czynności ruchowych w jednym zapisie sygnału. Obraz z kamery video (podłączenie USB lub FireWire) umożliwia identyfikację faz czynności ruchowych w trakcie oceny i treningu.
Baza danych pozwala na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy). Ponadto MyoResearch XP ułatwia export pomiędzy współpracującymi programami do obróbki uzyskanych danych.

Obróbka zarejestrowanego sygnału

Analiza po zakończonej rejestracji, opce filtrowania sygnału, normalizacja sygnału (MVC), usuwanie zakłóceń wywołanych przez sygnał EKG – to tylko niektóre dostępne funkcje oprogramowania. Zsynchronizowany z rejestrowanym sygnałem obraz video pozwala na łatwą identyfikację zdarzeń, faz ruchu. Zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów pozwalają na szybką analizę faz ruchu.

Raporty z przeprowadzonej analizy

MyoResearch XP oferuje bazę gotowych matryc raportów obejmujących najczęściej wykorzystywane zastosowania i obróbkę sygnału: amplitudę, częstotliwość, timing. Jednym z kluczowych zalet oprogramowania jest obróbka faz ruchu połączonych zdefiniowanym sygnałem wyzwalającym (marker faz chodu – „footswitch”, wartość kątowa, inny marker ruchu). Usatwione jako standardowe procedury analizy mogą być łatwo zmieniane przez użytkownika. Wykresy z różnych zapisów mogą być łatwo porównywane. Wprowadzona baza danych normatywnych może być wykorzystana do porównania zapisów. Funkcje eksportu danych umożliwiają wysyłanie zapisanego badania do arkuszy kalkulacyjnych (excel, inne) lub w formie raportu multimedialnego (HTML).

Baza dostępnych matryc raportów:

- standardowa analiza EMG
- porównanie symetrii
- ocean koordynacji
- analiza średniej aktywności mięśni
- trening z biofeedbackiem ( w nietrzyma-niu moczu)
- analiza spectrum częstotliwości
- analiza zmęczenia
- analiza EMG z izokinetyką
- ocean kliniczna chodu
- Wavelet analysis
- analiza obiektywnego treningu
- analiza timing’u i aktywizacji mięśni
- analiza ergonomiczna
- ocean funkcjonalna (chód, skok, i in.)

Kreator raportów pozwala zaawansowanemu użytkownikowi stworzyć własna matrycę raportu odpowiadającą jego wymaganiom. Oprócz rejestracji sygnału EMG, MyoResearch XP Master może być wykorzystany do analizy sygnału z innych czujników. Główne opcje i funkcje analizy są dostępne w wersji zaawansowanej oprogramowania MyoResearch XP Master Edition i mogą być stosowane do tworzenia własnych raportów.

Baza gotowych protokołów pomiarowych

MyoResearch XP Master Edition wyposażony jest w niezależny moduł “Protokoly Kliniczne”, umożliwiający w prosty i szybki sposób przeprowadzenie protokołów pomiarowych dla potrzeb klinicznych. Wybranie 4 kolejnych kroków pozwala łatwo i szybko rozpocząć pomiar nawet tak złożonych czynności ruchowych jak np. chód, analiza zmęczenia, testy grup mięśniowych. Formuła oprogramowania pozwala początkującym użytkownikom szybko, prawidłowo i łatwo przeprowadzić badanie np. w warunkach klinicznych. Intuicyjna zasada „świateł drogowych” z zielonym i czerwonym sygnałem ułatwia wykonanie badania w kilku prostych krokach.

Główną zaletą zasady “świateł drogowych” jest sekwencja ustalonych kroków niezbednych do wykonania pomiaru bez względu na zastosowanie - specyfikę badania. Szybkość wykonania połączona z elastycznością oprogramowania (opcja”modyfikuj”) daje możliwość zmiany ustawień w trakcie przygotowana do pomiaru.

Łatwość stosowania protokołów pomiarowych

Poniżej przedstawiono sekwencję kroków do rozpoczęcia pomiaru. W 4 kolejnych krokach rozpocząć można rejestrację sygnału a następnie analizę EMG lub sygnału z innych czujników biomechanicznych.
Hublot Replica Watches Hublot Replica www.swatchesandrags.com IWC Replica Watches IWC Replica www.luwatches.com Cheap IWC Replica www.replicawatchuse.com

 

Aby powiększyć, kliknij na zdjęcie

Pobierz pliki

Instrukcja Obsługi MR XP Master Edition (7.08 MB)

Specyfikacja MR XP Master Edition (1.25 MB)

« powrót