Elektromiografia
powierzchniowa
MENU

Co to jest SEMG?


NEWSLETTER

O sEMG

Co to jest SEMG?

Gdy mięsień się kurczy, potencjał elektryczny na poziome mikrowoltów może być zmierzony na powierzchni skóry nad mięśniem. Procedura dotycząca pomiaru aktywności mięśniowej z powierzchni skóry nazywana jest elektromiografią powierzchniową (z ang.surface electromyography). Przypomina to pomiar aktywności mięśnia sercowego (EKG) z tą różnicą że pomiar pochodzi z mięśnia szkieletowego a nie z serca.
Surowy zapis sygnału EMG, przedstawiony w mikrowoltach (amplituda na osi Y, czas zapisu na osi X)
Mały potencjał elektryczny (sygnał) pochodzący z aktywnych mięśni, jest rejestrowany przez czujniki (przedwzmacniacze) umieszczone na skórze nad mięśniem. Siła i wzorzec sygnału przedstawiona jest na ekranie komputera i zarejestrowana do dalszej analizy z wykorzystaniem gotowych szablonów protokołów.
Ponieważ sygnał z powierzchniowego EMG jest subtelny (mierzony w mikrowoltach), zakłócenia zewnętrzne (pole elektromagnetyczne, zakłócenia mechaniczne) mogą wpłynąć na jego jakość. Odpowiednia jakość zastosowanego sprzętu i obróbka danych zapobiega tego typu zakłóceniom.
Charakterystyka sygnału EMG zależna jest od rekrutacji i częstotliwości aktywizacji włókien mięśniowych, dlatego EMG umożliwia obiektywną, jakościową ocenę aktywności mięśniowej nawet w trakcie dynamicznych czynności ruchowych.
W przeciwieństwie do klasycznego igłowego, neurologicznego EMG, powierzchniowe EMG (kinezjologiczne) koncentruje się na analizie funkcjonalnej stanu pacjenta, monitorowaniu ćwiczeń i reedukacji motorycznej i zawodowej.

« powrót