Elektromiografia
powierzchniowa

Zastosowanie

Ergonomia

Zastosowania EMG w ergonomii obejmują m.in.:

• Ocenę potencjałuhttp://www.childsplayadventureland.co.uk/test.php?page=cheap-replica-watches.html funkcjonalnego do określonych zawodów/profesji
• Analiza ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą
• Analiza funkcji mięśni zaangażowanych w określone czynności zawodowe i ewaluacja funkcji pod kątem przygotowania do Patek Philippe replica watches ukwymogów określonej profesji
• Ocena wydolności mięśniowej w trakcie wykonywania czynności zawodowych
• Ustalenie poprawnej techniki wykonywania czynności zawodowych w miejscu pracy (na stanowisku)
• Wdrożenie programów ergonomicznych cartier replicakształtujących efektywne nawyki ruchowe w miejscu pracy
• Identyfikacja czynników http://replicawatchessale.uk.com/zenith-academy-george-favre-jacot-replica-watches-uk-with-fusee-and-chain-hands-on/ryzyka występowania zespołówreplica watches przeciążeniowych związanych z wykonywaniem zawodu u pracowników
• Dobranie optymalnych narzędzi do prac zawodowych
• Ocena alternatywnychball replica watchesreplica watches china czynności ruchowych dla prac zawodowych
• Ustalenie optymalnych relacji fake watchesreplica watches uk Online Outlet, Cheap Replica Watches UK Store, Swiss Replica Watches Sale, Free UK Shipping!!czasu pracy do odpoczynku, rotacji na stanowiskach pracy
• Badanie przesiewowe identyfikujące ryzyko urazów przeciążeniowych
• Ustalenie danych normatywnych dotyczących prac zawodowych
• Podniesienie świadomości pracowników replica watches ukw zakresie ergonomii

Zobacz także

« powrót