Elektromiografia
powierzchniowa

Aktualności

Szkolenie poświęcone problemom nietrzymania moczu.

Dr Brigit Shulte Frei jest doświadczonym klinicystą związanym od lat z Uniwersytetem Idstein i Centrum Rehabilitacyjnym w Kolonii. Doświadczenie kliniczne oraz wiedzę z zakresu rehabilitacji dysfunkcji układu moczowego od lat przekazuje podczas kursów organizowanych przez Uniwersytet w Kolonii. Dr Frei od ponad 15 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z leczeniem dysfunkcji układu moczowego oraz leczenia nietrzymania moczu. Dr Frei zarówno podczas szkoleń jak i w pracy klinicznej skutecznie realizuje koncepcję oceny i ukierunkowanego działania zachowawczego z wykorzystaniem EMG w ocenie i wdrażaniu ćwiczeń w nietrzymaniu moczu.
Tematyka seminarium obejmować będzie m.in.:

♦ podstawy teoretyczne (anatomia, fizjologia, mechanizmy związane z prawidłowym utrzymaniem moczu, epidemiologię dysfunkcji wydalania, grupy wysokiego ryzyka)
♦ metody i środki stosowane w fizjoterapii w leczeniu zachowawczym nietrzymania moczu
♦ wykorzystanie EMG w ocenie stanu pacjenta z nietrzymaniem moczu
♦ teoretyczne i praktyczne założenia do stosowania EMG (analiza sygnału, pomiar, przygotowanie pacjenta, ustalenie protokołu pomiarowego)

♦ przeprowadzenie w praktyce oceny z wykorzystaniem EMG i interpretacja uzyskanych wyników dla potrzeb usprawniania
♦ założenia fizjoterapii w skutecznym usprawnianiu dysfunkcji nietrzymania moczu
♦ techniki i metody usprawniania w nietrzymaniu moczu (ogólne założenia, wykorzystanie biofeedback’u, reedukacja mięśniowa i koordynacyjna, tworzenie kompleksowych programów usprawniania)
♦ skuteczność biofeedback’u w leczeniu nietrzymania moczu – przegląd literatury
♦ wykorzystanie terapii nietrzymania moczu w grupach o zwiększonym ryzku występowania dysfunkcji

W trakcie seminarium odbędzie się część teoretyczna oraz praktyczna .

2010-00-00

Zobacz także

« powrót