Elektromiografia
powierzchniowa

Aktualności

EMG Warszawa 08.IX.2012


Poruszane zagadnienia podczas warsztatu:

• podstawy fizjologiczne związane z rejestracją sygnału EMG (źródło sygnału, podstawy neurofizjologiczne, wzmocnienie i obróbka sygnału EMG)
• praktyczne zasady prowadzenia pomiaru powierzchniowego EMG,
• znaczenie pomiaru EMG w praktyce fizjoterapeutycznej – zastosowania dla celów klinicznych
• interpretacja danych uzyskanych podczas pomiaru EMG;
• wykorzystanie biofedback’u w oparciu o rejestrację sygnału EMG w fizjoterapii, przykładowe zastosowania i Replica Watches Online Outlet, Cheap Replica Watches UK Store, Swiss Replica Watches Sale, Free UK Shipping!! protokoły ćwiczeń w wybranych problemach klinicznych,
• propozycje przykładowych zastosowań pomiaru i analizy w oparciu o protokoły kliniczne dla wybranych dysfunkcji (kręgosłup, obręcz barkowa, stawy biodrowy i kolanowy) – znaczenie kliniczne, pokaz praktyczny.
• wykorzystanie przykładowych pomiarów w praktyce klinicznej (w zespołach bólowych szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa, po urazach stawu kolanowego, w uszkodzeniach stawu ramienno-barkowego)
• techniki i założenia treningu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej tzw. biofeedback’u z EMG – zajęcia praktyczne
• praktyczne przeprowadzenie pomiaru EMG z wykorzystaniem protokołów klinicznych dla wybranych dysfunkcji Replica Watches (kręgosłup, obręcz barkowa, stawy biodrowy i kolanowy) – zajęcia praktyczne

2012-08-10

Pobierz pliki

KARTA ZGŁOSZENIOWA (646.00 kB)

« powrót