Elektromiografia
powierzchniowa

Aktualności

Rehabilitacja oparta na dowodach naukowych - warsztaty EMG

Termin warsztatu: Cheap Replica Watches 29.03.2012

Miejsce warsztatu: NZOZ „RehaSport Clinic” ul. Górecka 30 w Poznaniu
Czas trwania: 10.00 - 17.00

Warsztaty: "Rehabilitacja Replica Watches China oparta na dowodach naukowych"

Prowadzący: Gretchen D. Oliver PhD, Replica Watches FACSM, ATC (Director of Sport Biomechanics Group, University of Arkansas)

Szkolenie będzie Luxury Replica Watches tłumaczone na język polski.

Zakres tematyczny warsztatu:
• anatomia i funkcja obręczy Cheap Replica Watches barkowej z elementami oceny wybranych grup mięśniowych,
• ocena funkcji łopatki w czynnościach rzutowych z wykorzystaniem EMG,
• ocena łańcucha kinematycznego kończyny górnej w czynnościach dynamicznych,
• ocena łańcucha kinematycznego Online Outlet, Cheap Replica Watches UK Store, Swiss Replica Watches Sale, Free UK Shipping!!kończyny górnej w kontekście fizjoterapii i wykorzystania ćwiczeń terapeutycznych w połączeniu z sEMG (elektromiografia powierzchniowa),
• fizjoterapia w wybranych dysfunkcjach obręczy barkowej w oparciu o medycynę opartą na dowodach (EBM) ,
• ocena skuteczności ćwiczeń stosowanych w fizjoterapii w oparciu o EMG,
• nauczanie motoryczne w fizjoterapii obręczy barkowej w oparciu o zastępczą informację zwrotną (EMG)-zajęcia praktyczne dla uczestników.

Koszt dla uczestnictwa:
• 200 zł/osoba – dla osób użytkujących systemy do EMG oferowane przez Technomex (Noraxon, BTS, Zebris)
• 300 zł zł/osoba - pozostali uczestnicy
Termin przyjmowania zgłoszeń: 23.03.2012
Karta zgłoszenia znajduje się na stronie www.technomex.pl
Zgłoszenia prosimy o wysłanie na adres mailowy: biuro@technomex.pl

Zapraszamy Replica Watches serdecznie.

2012-02-09

Zobacz także

« powrót